• 44819250_180908836164745_6892922086260473856_n
 • 39875628_463265697524152_2869162218153312256_n13
 • 51188398_1184136701752917_3674356762384793600_n
 • 50985928_1184136618419592_4233848704492109824_n
 • 50878339_1184136588419595_4026028920804474880_n
 • 53593398_341704579885194_5338560575590891520_n
 • 66723163_421415858457930_127214908377923584_n
 • 66876758_444063473106860_1106870032035479552_n
 • 67077878_2390081651080076_3260205126299680768_n
 • 75519338_275309520052414_4827655919171010560_n_8aaff5134b
 • 77175223_429583107735671_5580719567702851584_n_d09ff83cb5
 • 76769637_2270171696606618_2487345612723322880_n_2b2d06d33f
 • 77355899_2580850208907955_44154763473846272_n_f25f78b374
 • 77378378_2212449259054867_8465026596456103936_n_e57c1d2c47
 • 121121435_260798175259114_5374665908839860104_n_71af14e8b2
 • 121055560_363375594808100_6328955470900683062_n_04af382e12
 • 121227724_1049664152159038_9062159252135699686_n_1db97ff825
 • 121458712_277235343386255_4605547292105314794_n_ad57570d51
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ ...
Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1
Thông báo