• 44819250_180908836164745_6892922086260473856_n
 • 39875628_463265697524152_2869162218153312256_n13
 • 51188398_1184136701752917_3674356762384793600_n
 • 50985928_1184136618419592_4233848704492109824_n
 • 50878339_1184136588419595_4026028920804474880_n
 • 53593398_341704579885194_5338560575590891520_n
 • 66723163_421415858457930_127214908377923584_n
 • 66876758_444063473106860_1106870032035479552_n
 • 67077878_2390081651080076_3260205126299680768_n
 • 75519338_275309520052414_4827655919171010560_n_8aaff5134b
 • 77175223_429583107735671_5580719567702851584_n_d09ff83cb5
 • 76769637_2270171696606618_2487345612723322880_n_2b2d06d33f
 • 77355899_2580850208907955_44154763473846272_n_f25f78b374
 • 77378378_2212449259054867_8465026596456103936_n_e57c1d2c47
 • 121121435_260798175259114_5374665908839860104_n_71af14e8b2
 • 121055560_363375594808100_6328955470900683062_n_04af382e12
 • 121227724_1049664152159038_9062159252135699686_n_1db97ff825
 • 121458712_277235343386255_4605547292105314794_n_ad57570d51
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về ...
Theo đó, trường tiểu học được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 6