• 39875628_463265697524152_2869162218153312256_n13
  • 44819250_180908836164745_6892922086260473856_n
  • 50985928_1184136618419592_4233848704492109824_n
  • 51188398_1184136701752917_3674356762384793600_n
  • 50878339_1184136588419595_4026028920804474880_n
  • 53593398_341704579885194_5338560575590891520_n
  • 66723163_421415858457930_127214908377923584_n
  • 66876758_444063473106860_1106870032035479552_n
  • 67077878_2390081651080076_3260205126299680768_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về ...
Theo đó, trường tiểu học được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 5